Prowadzące: Kamila Musiatowicz - Fundacja „alter-eko” (Warszawa), Joanna Jaskułowska – trenerka, architekt (Łódź).

Kurs ten jest formą upowszechniania idei  "
Zielonych Klubów Seniora". 

Na tej podstawie  kształtowane są proekologiczne nawyki i działania wszystkich członków Klubów Seniora, których w Poznaniu jest ponad 80.

Promujemy tą drogą myśl: ‚Kluby Seniora  źródłem inspiracji dla lokalnej społeczności i bodźcem do społecznego zaangażowania‘. Por. Leśni wolontariusze. In: 'Senioralny Poznań' 2020 Nr 12, s. 2 - TU
Przed 2. laty podjęła ten temat Miejska Rada Seniorów i kurs do  tego  faktu nawiązuje (zob. TU oraz  relacja z posiedzenia - TU.

Celem kursu jest aktywizacja i angażowanie poprzez Kluby Seniora całego środowiska poznańskich seniorów (ponad 150 tys. osób) w sprawy zieleni miejskiej. Stanowią oni niewykorzystany potencjał wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu zielenią, a jednocześnie, jako bywalcy parków, skwerów i użytkownicy 17 tysięcy działek w 89 Rodzinnych Ogrodach Działkowych Poznania, są głównym beneficjentem usług ekosystemów.

Tematykę kursu zostanie podana niebawem.