Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości przeprowadzenia bezpośrednich spotkań,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował dla Seniorów  w Wielkopolsce  PAKIET SENIORA, który w obecnej sytuacji jest naszym wsparciem merytorycznym Państwa aktywnej działalności.


Udostępniamy Szanownym Użytkownikom platformy edukacyjnej Jeżyckiego Centrum Kultury ‚Moodle‘ wybrane tematy ze wspomnianego pakietu, tym razem są to praktyczne wskazówki  wspierania seniorów w czasie epidemii – jak sobie radzić w izolacji?