Prowadzący: Zdzisław Szkutnik

Szybkie czytanie. Wskazówki metodyczne dla Seniorów

 Obserwowany od wielu już lat i doświadczany przez licznych z nas zalew informacji jest konsekwencją bardzo dynamicznego rozwoju nauki i techniki oraz środków komunikacji społecznej.

Równocześnie występuje wysokie tempo dezaktualizacji informacji (ok. 10% rocznie ?).

Tempo przyrostu informacji oraz potrzeba jej ciągłego odnawiania wymaga więc od współczesnego człowieka, by dużo czytał.

Tymczasem człowiek może przeczytać w ciągu życia 2-3 tys. książek, jeśli będzie czytać po 50 stronic dziennie z szybkością 300 słów/minutę. 

Dla ułatwienia i przyspieszenia czytania wykorzystano już prawie wszystkie rezerwy mogące pomóc czytelnikowi (skondensowane teksty, abstrakty, układ tekstu, dodatki multimedialne). Pomoc okazała się jednak niewystarczająca
i większość ludzi czyta z „dawną” szybkością. Pozostał więc tylko… czytelnik, który powinien nauczyć się pracować z tekstem szybciej poprzez racjonalizację procesu czytania i zwiększenie jego szybkości.

Wskazania metodyczne zawarte w wykładach są- co najwyżej- popularnym poradnikiem dla czytelników, którzy chcą samodzielnie wypracować nawyk szybkiego czytania różnych tekstów, z wyłączeniem literatury podręcznikowej i pięknej.

Natomiast bez szkody dla percepcji i rozumienia można czytać tą metodą gazety, czasopisma popularnonaukowe, literaturę z dobrze znanej specjalności i korespondencję służbową

Jak można udoskonalić dotychczasowy sposób czytania, aby poprawić jego efektywność, tj. szybkość, rozumienie i zapamiętanie, podpowie niniejszy kurs udostępniony Seniorom związanym z Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu. 

Oto pokrótce zarysowana tematyka kursu: 

1.     Czytanie integralne (werbalne) a czytanie wybiórcze (selektywne).

2.     Czytanie jako złożony proces psychofizyczny składający się z trzech etapów:
- czytanie zawartej w tekście informacji
- zrozumienie jej
- zapamiętanie.

3.     Wady tradycyjnego czytania i metody ich eliminowania zwiększające szybkość czytania:
- fonetyzacja
- małe pole widzenia
- regresja (cofanie się).

4.     Sprawność percepcyjna – jak ją uzyskać?

5.     Pomiar efektywności czytania (tj. szybkości czytania, poziomu zrozumienia i zapamiętania).

6.      Taktyka czytania.

7.     Higiena czytania.

8.     Zalecana literatura przedmiotu (w wyborze).